Dalešice 2010

 

Dalešice 2010

Poznávací zájezd – „Poznej lépe svůj kraj“ 19.9.2010

 

     Dne 9. 10. 2010 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou pro své členy a ostatní občany poznávací zájezd.

     Odjezd autobusu byl v 8,30 z návsi a cíl cesty Koněšín. Zde jsme autobus opustili a vydali se za poznáváním. V Koněšíně jsme si prohlédli hřbitov a okolí kostela a všichni zúčastnění konstatovali, že u nás máme hřbitov upravenější díky vydláždění a péči občanů. Naše cesta vedla dál Koněšínem a chatovou osadou k přístavišti, kde jsme se nalodili na parník a podnikli plavbu po Dalešické přehradě. Počasí nám přálo, měli jsme krásný slunný den, listí na stromech na svazích okolo přehrady bylo zbarveno podzimními barvami a tuto cestu nám ještě zpestřil kapitán lodi podrobným výkladem.

     Cíl cesty byl v přístavišti Kramolín, kde jsme vystoupili a prohlédli jsme si prostory bývalého vojenského ubytovacího zařízení Kramolín, které se teď plní nově vystavěnými rekreačními chatami, a pak hráz Dalešické přehrady.

     Tady jsme nasedli do autobusu a naše cesta pokračovala do informačního střediska JE Dukovany. Zde jsme shlédli film o stavbě a činnosti elektrárny a rozděleni do třech skupin jsme absolvovali podrobný výklad průvodkyň Informačního centra o funkčnosti elektrárny. To bylo pro všechny zúčastněné velmi zajímané a poučné, zajímavé byli i makety, na kterých byla prakticky znázorněna výroba elektrické energie, což se líbilo hlavně dětem.

     Dále naše putování pokračovalo na zámek Dukovany, kde byla otevřena stálá expozice Pohádková země. Je to svět skřítků, víl, přírodních i pohádkových bytostí, všechny exponáty jsou originály, ručně modelované autorkou paní Vítězslavou Klimtovou.

     A abychom nepřijeli domů unaveni a hladoví, zakončili jsme tento výlet společnou večeří v restauraci Florián v Hrotovicích.

    Tato akce byla organizována za finanční pomoci TJ Sokol a obce. Směřována byla pro občany všech věkových kategorií, hlavně pro seniory, kteří již nejsou tak mobilní. Všichni zúčastnění hodnotili tuto akci jako velice zdařilou, takže je teď na Vás, abyste si vybrali místo, kam bude směřovat náš další výlet.

 

Antonín Novák