Posilovna

Je zřízena ve třech místnostech  II. patra obecního úřadu. Standardní vybavení v hodnotě cca 100 000,- je pravidelně udržováno a obměňováno z prostředků TJ.
Zájemci o využití se mohou přihlásit u paní Marty Hovorkové.
Všechny sportoviště jsou přístupné pro všechny členy TJ, ale i ostatní občany obce a celého mikroregionu.
Provozní  řády jednotlivých sportovišť budou zveřejněny během 1. pololetí 2010.

Staré hřiště

Po přesunutí činnosti 1.SK Rokytnice na nové travnaté hřiště a jejich nezájmu o celoroční využívání kabin a starého hřiště, připadla starost a údržba o staré hřiště a kabiny u hřbitova na výbor TJ Sokol Rokytnice n.R.. Byla provedena celková delimitace majetku, tzn. že výlučným vlastníkem se stala TJ Sokol Rokytnice n.R.. Na základě dohody s Městysem Rokytnice se o údržbu zeleně stará Městys Rokytnice. Celý článek …

Tenisové kurty

Jsou umístěny na sokolské zahradě.

Kurt číslo 1 je po velké rekonstrukci, která byla provedena v letech 2005 – 2007 se spoluúčastí Fondu Vysočiny. Bylo provedeno, rozšíření, prodloužení, oplocení, celková výměna antuky, automatické zavlažování, nainstalovány umělé lajny. Rekonstrukce byla provedena v celkových nákladech ve výši 80 000,-Kč.

Kurt číslo 2 je umístěn na pozemku TJ, má asfaltový bezúdržbový povrch.

Na víceúčelovém asfaltovém povrchu je také hřiště pro basketbal a házenou.