Expedice R O K Y T N Á

Vzhledem k tomu, že se na nás obracejí členové, ale i nečlenové TJ Sokol, že by se rádi také zapojili do 1. expedice Rokytná, rozhodli jsme se této turistické akci dát trošku řádu a určitá pravidla. Takže kdo bude mít zájem se zapojit, stačí si vyzvednout Vandrovní deníček 1. Expedice Rokytná a může vyrazit – ať už s námi, nebo individuálně.

Všichni, kdo zdolají při pěších vandrech celý tok Rokytné – to znamená od pramene až po soutok s Jihlavou, dostanou vždy na posledním potlachu v roce ocenění „ Zdatný Rokytňák“ a budou na věčné časy napsáni na Vandrovním pařezu Rokytné. Není podmínkou, že se musí zdolat celý úsek Rokytné při společných vandrech organizovaných Tulákem, nebo během nějakého časově ohraničeného období. Do akce 1. Expedice Rokytná se proto mohou zapojit i ostatní občané, kteří mají rádi turistiku, a i individuálně dokáží tento úsek zdárně zdolat.

O splnění tohoto úkolu je nutno doložit přiměřené důkazy (fotodokumentace, atd.) Bližší informace podají všichni, kteří už mají Rokytnou alespoň z části prochozenou a propitou – Machovec Petr, Novák Tonda, Štveráček Libor (Machy, Bivoj, Bibi).