II. etapa Tavíkovice – Jaroměřice

V rámci této akce si členové turistického oddílu TJ dali za cíl projít a zmapovat v letošním roce celý úsek (89km ) řeky Rokytné od pramene až po soutok s řekou Jihlavou

Trasa:  automobilem do Tavíkovic, převoz aut zpět do Jaroměřic, kde je zanecháváme na zahradě u našeho starého kamaráda Staníka Rygla.

V Tavíkovicích ve 14 hod. vycházíme od hřbitova a vydáváme se po žluté k břehům Rokytné, která by nás podle ukazatelů  po 30 km měla dovést až do Jaroměřic. První zastávku děláme asi po jednom kilometru a jdeme se podívat na vybetonovanou nádrž, která zde dříve sloužila jako koupaliště pro tábor. Rozvětvená Rokytná v okolí této nádrže nás uchvacuje svou scenérií splavů a vodopádů.
Břeh, po kterém jdeme je lemován vysokými skalními útvary. Druhý břeh je obklopen vysečenými loukami. Řeka se  zde kroutí a vytváří řadu lučních ostrůvků, na které je možné se dostat pouze přebroděním. Na těchto nepřístupných loukách jsme na této trase napočítali celkem 9 stanových táborů a několik trampských osad. Asi po 3 km dorážíme k Vilímově mlýnu, kde býval velký stálý pionýrský tábor, který zřejmě slouží ke svému účelu i dnes. Od mlýna se vydáváme vzhůru po silnici, odkud se nám naskýtá krásný výhled do údolí. Po namáhavém kilometrovém výstupu sestupujeme opět do údolí Rokytné, kde míjíme další z táborů, tentokrát i se spícími účastníky.
V 15:45 vyhlašujeme první pivní přestávku a po 10 minutách odpočinku vyrážíme dál. Trasa vede opět kolem velkých skalních masívů, takže místy se levou rukou opíráme o skály a pravou jsme skoro ve vodě. Na druhé, těžko přístupné straně obdivujeme skupinu pěkných totemů nějaké zapomenuté trampské osady.
Kolem 17 hodiny se zastavujeme u osamělého trempa, se kterým se u táboráku a krásného totemu dáváme do řeči. A jak patří k takovýmto setkání – my nabízíme slivovici a vzhledem k tomu, že náš nový kamarád je z Hustopečí, nabídne nám v řece chlazené víno. Je to první tramp, se kterým se zde setkáváme a vzhledem k tomu, že na tato místa jezdí již přes 30 let, dostává se nám zajímavého výkladu o historii stanových táborů a osad na tomto úseku v údolí Rokytné.
Kolem 17:30 dorážíme ke Kašparovu mlýnu. Zde jsme s Bobem Ježků a Laďem Halámkem jezdívali na první tábory s Brontosaurem. Po hodinové chůzi dorážíme k táboru Biskupce. V současné době slouží zřejmě pro náročnější návštěvníky (kurty, bazén, atd).
Další hodinu pokračujeme v doprovodu tisíců neodbytných mušek a těšíme se na nějaké místečko, kde by bylo možné postavit stan a tím zakončit dnešní túru. Příhodnou louku nacházíme až těsně před Biskupicemi. Ráno vsáváme kolem osmé hodiny do krásného, slunného dne.
Po snídani v trávě a ranní kávičce jsme v 8:30 vyrazili přes Biskupice dále k Jaroměřicím. Zde jsme si místy připadli jak v brazilské džungli. Na tomto úseku míjíme několik trampských osad a stanových táborů.
V 11,30 to vypadá, že už se Marušce dále nechce a má toho „plné nohy“. Při míjení dalších stanových táborů obdivujeme provizorní koupelny trampů umístěné přímo v řece (viz.fotogalerie).
Cesta od Pulkovského mlýna vede po druhém břehu Rokytné a převážnou část jdeme po vysečených loukách, které zde lemují celý levý tok řeky a stojí zde několik chatek.  Žízniví přicházíme do Příštpa a k naší smůle zjišťujeme, že místní hospůdka je zavřená. Proto rádi zacházíme do krámku zdejších potravin, kde se nám dostává vytouženého občerstvení. Poslední úsek Příštpo-Jaroměřice jdeme po silnici a v 17 hodin jsme v cíli naší výpravy. Po krátkém občerstvení u Staníka Rygla odjíždíme plni dojmů z Rokytné domů.

Ušli jsme 29 kilometrů, počasí bylo jasné a polojasné, přes den 23 oC, v noci 15 oC.

Foto z této etapy najdete zde

                                                                                                                                                                        Novák Antonín