Internetové stránky TJ Rokytnice

Vážení uživatelé !!

Na poslední Výroční schůzy jsme si vytýčili úkol zajistit do konce roku 2009 základní internetové stránky naší organizace. Vzhledem k úsporným opatřením jsme je zajistili vlastními silami a zatím skutečně obsahují pouze základní­ informace o činnosti TJ. Na vzhledu stránek se nejvíce podílel
Tomáš Piálek, kterému je třeba touto formou poděovat. Na obsahu se zatím podíleli pouze členové výboru, ale doufáme, že v budoucnosti se zapojí i ostatníĂ členové TJ.