Oddíl Všestrannosti

Na základě schváleného organizačního řádu dne 11.2.2011 musí být každý člen TJ Sokol zařazen v některém ze zájmových oddílu. Vzhledem k tomu, že v TJ působí pouze 4 oddílu a řada členů svým zaměřením necítí potřebu v některém z těchto oddílů pracovat, byl ustanoven pátý oddíl a to oddíl všestrannosti, který sdružuje všechny ostatní členy, kteří nejsou zařazeni v žádném s oddílů. Členové tohoto oddílu zatím nevyvíjejí samostatnou činnost a zapojují se dle svých potřeb a možností do činnosti jednotlivých oddílů.