Posilovna

Je zřízena ve třech místnostech  II. patra obecního úřadu. Standardní vybavení v hodnotě cca 100 000,- je pravidelně udržováno a obměňováno z prostředků TJ.
Zájemci o využití se mohou přihlásit u paní Marty Hovorkové.
Všechny sportoviště jsou přístupné pro všechny členy TJ, ale i ostatní občany obce a celého mikroregionu.
Provozní  řády jednotlivých sportovišť budou zveřejněny během 1. pololetí 2010.