Pozvánka na výroční členskou schůzy

Pozvánka

Zveme Vás na Výroční čenskou schůzi TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL Rokytnice nad Rokytnou, která se koná dne 11. 2. 2011 v 18:00 hod. v pohostinství paní Sýkorové.

Program:
  1. Úvod
  2. Zpráva o činnosti za rok 2010
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2010
  4. Zpráva revizní komise
  5. Vytýčení hlavních směrů TJ na rok 2011
  6. Schválení stanov a organizačnho řádu TJ
  7. Volba výboru
  8. Usnesení
  9. Diskuse
  10. Závěr a občerstvení
                                                                                                                                

Výbor TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou
            

Členskžý příspěvek je možno zaplatit do 28.2.2011 u paní Novákové Marie.
V případě neuhrazení členského příspěvku do 28.2.2011, členství v této organizaci zaniká.
PROSBA: Kdo z členů TJ má zájem zapojit se do práce výboru, ať to oznámí do 10.2.2011  ing. Zerzánkové.