Sportuje celá rodina

Dne 20. 6. 2014 na starém hřišti proběhlo sportovní odpoledne pod názvem „Sportuje celá rodina“. Přestože tato akce byla připravena hlavně pro děti, snahou pořadatelů bylo do sportovní činnosti zapojit i rodiče. Co se týká přítomných dětí, bylo jejich zapojení zhruba 90%, u rodičů se pohybovalo okolo 50% z přítomných.

Program akce byl rozdělen do dvou částí.

1. Roketenský desetiboj, do kterého se přihlásilo 67 dětí a 28 dospělých. Tito soutěžící absolvovali 10 stanovišť, kde se soutěžilo v různých disciplínách např. hod na mamuta a sovu, střelba ze vzduchovky, hod granátem, běh na chůdách aj. První část byla ukončena a vyhodnocena okolo 18 hodiny. Všichni účastníci Roketenského desetiboje byli odměněni klíčenkou s logem fondu Vysočiny a dalšími drobnostmi a sladkostmi.

2. Pro účastníky bylo připraveno 12 sportovišť, kde si mezi sebou ať už děti, nebo rodiče, či smíšené kolektivy mohli zahrát přehazovanou, kuličky, petang, skákat panáka, míčovou školku, šipky, stolní tenis, kroket, badminton aj. Na těchto sportovištích se sportovalo, dokud bylo vidět.

Od 19,00 hodin zpestřila tento vydařený den skupina SAZ, která k tanci a poslechu udržela příjemnou náladu až do dlouhých nočních hodin.

Tato vydařená akce proběhla s finanční podporou

kraje Vysočina –KOUS NNO Vysočina

Městyse Rokytnice nad Rokytnou