Staré hřiště

Po přesunutí činnosti 1.SK Rokytnice na nové travnaté hřiště a jejich nezájmu o celoroční využívání kabin a starého hřiště, připadla starost a údržba o staré hřiště a kabiny u hřbitova na výbor TJ Sokol Rokytnice n.R.. Byla provedena celková delimitace majetku, tzn. že výlučným vlastníkem se stala TJ Sokol Rokytnice n.R.. Na základě dohody s Městysem Rokytnice se o údržbu zeleně stará Městys Rokytnice.

Dle svých finančních možností se TJ snaží zlepšovat materiální vybavení. V současné době se z důvodu nevyhovujících elektrických rozvodů provádí celková rekonstrukce a plynofikace. Tato akce je hrazena z prostředků TJ, Fondu Vysočiny a Městyse. Kabiny má v bezplatném nájmu 1.SK Rokytnice.

Od 1.5.2011 byla část kabin a část starého hřiště pronajata Základnímu kynologickému oddílu Třebíč pro výcvik psů. ZKO Třebíč v případě zájmu bude zajišťovat tento výcvik i pro členy TJ a ostatní občany Rokytnice.

Dále je možno využívat staré kabiny a hřiště i ostatními společenskými organizacemi a občany Rokytnice k různým společenským akcím. Jedinou podmínkou je nutnost předem dohodnutí termínu. ( Novák Antonín nebo Machovec Petr)

Z důvodů neukázněnosti některých pravděpodobně Rokytnických občanů (vyvážení přebytků z domácností, odkládání starého železa, venčení psů bez následného úklidu, ale i odvoz antuky, která je majetkem TJ) nás vedlo k uzavření přístupu do areálu, a to minimálně do pouti 2011.