Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou

Oddíl ROKETENSKÝ TULÁK

pořádá v rámci Setkání Rokytnic ČR 

cykloturistickou akci

KDYŽ NA VLÁRU TAK NA KOLECH 

KDY: od 22.6. do 26.6.2011

Ubytování zajištěno po celé trase pod širákem

Bližší informace podá Machovec Petr (Machy)