ZELENĚ NENÍ NIKDY DOST

Vzhledem k počasí a řadě dalších akcí v obci jsme museli dvakrát přesouvat termín, za což se všem omlouváme. Nakonec jsme termín výsadby spojili s výsadbou nové aleje a podle odezvy zúčastněných to byla dobrá volba. Účastníci sázení se sešli ve 14. hodin u kapličky, kde byla zahájena výsadba nové aleje stromů a keřů, které zajistil Městys Rokytnice. Od 16. hodin se účastníci přesunuli na staré hřiště TJ Sokol Rokytnice, kde byla provedena výsadba stromů a okrasných keřů. Dále byla provedena výsadba 20 náletových jehličnanů tam, kde stromky v létě uschly. Ochranné pletivo kolem stromků jsme upevnili 4. 11. 2018.
Po vlastním sázení, sice už za tmy, byl připraven táborák, kde si účastnici opekli špekáčky a v zázemí kabin bylo připraveno i další občerstvení. Zúčastněné děti využily tmy k nočním hrám. Akce byla ukončena okolo 20-té hodiny.
Výbor TJ Rokytnice nad Rokytnou touto cestou děkuje všem účastníkům za pomoc s vysázením.

Tuto akci podporují: