Oddíl Všestrannosti

Na základě schváleného organizačního řádu dne 11.2.2011 musí být každý člen TJ Sokol zařazen v některém ze zájmových oddílu. Vzhledem k tomu, že v TJ působí pouze 4 oddílu a řada členů svým zaměřením necítí potřebu v některém z těchto oddílů pracovat, byl ustanoven pátý oddíl a to oddíl všestrannosti, který sdružuje všechny ostatní členy, kteří nejsou zařazeni v žádném s oddílů. Členové tohoto oddílu zatím nevyvíjejí samostatnou činnost a zapojují se dle svých potřeb a možností do činnosti jednotlivých oddílů.

Dalešice 2010

 

Dalešice 2010

Poznávací zájezd – „Poznej lépe svůj kraj“ 19.9.2010

 

     Dne 9. 10. 2010 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou pro své členy a ostatní občany poznávací zájezd.

     Odjezd autobusu byl v 8,30 z návsi a cíl cesty Koněšín. Zde jsme autobus opustili a vydali se za poznáváním. V Koněšíně jsme si prohlédli hřbitov a okolí kostela a všichni zúčastnění konstatovali, že u nás máme hřbitov upravenější díky vydláždění a péči občanů. Naše cesta vedla dál Koněšínem a chatovou osadou k přístavišti, kde jsme se nalodili na parník a podnikli plavbu po Dalešické přehradě. Počasí nám přálo, měli jsme krásný slunný den, listí na stromech na svazích okolo přehrady bylo zbarveno podzimními barvami a tuto cestu nám ještě zpestřil kapitán lodi podrobným výkladem.

Celý článek …